Ons standpunt over oorlogen

Het is 75 jaar geleden dat de Universele verklaring voor de rechten van de Mens werd getekend en juist nu staan de mensenrechten, op verschillende plekken in de wereld, onder druk.  

Momenteel worden we geconfronteerd met oorlog en geweld op verschillende plekken in de wereld. We zien dat dit veel doet met mensen in Nederland die hun roots in één van die gebieden hebben liggen, daar familie en vrienden hebben wonen of zich anderszins betrokken voelen.  

Het bloedvergieten, de bombardementen, de gijzelaars, de mensen die huis en haard moesten verlaten roepen wereldwijd emoties op, ook hier in Nederland. Mensen voelen zich bang, boos, verdrietig en onzeker.  

Ook op de werkvloer bij Vizier sijpelen deze emoties door en komen de gebeurtenissen in de wereld regelmatig ter sprake. Wij voelen de emoties bij onszelf als medewerkers, maar zien deze ook terug in ons werkveld.     

Mensen hebben het gevoel dat zij een standpunt moeten innemen of dat zij een kant moeten kiezen. Ook horen we dat men zich verscheurd voelt door alle gebeurtenissen. 

Vanuit verschillende persoonlijke opvattingen zijn wij, als team, open met elkaar het gesprek aangegaan. Samen hebben we de ruimte gecreëerd om gedachten en gevoelens te delen. Over één ding zijn we het allemaal eens en dat is de grondslag van ons werk; Artikel 1 van de Grondwet.  

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan” 

Ieder mens die zich, op welke grond dan ook, gediscrimineerd voelt, discriminatie waarneemt of discriminatie wil helpen voorkomen kan terecht bij Vizier. Wij staan mensen bij met het behandelen van hun discriminatieklachten, met advies, ondersteuning en een luisterend oor.  

Als je in jouw omgeving merkt dat emoties de overhand krijgen, wees dan bereid om te luisteren naar de ander. Ga open het gesprek aan. Wees nieuwsgierig zonder te oordelen, zoek naar overeenkomsten en reik elkaar de hand, ook als je het niet volledig met elkaar eens bent.  

Samen maken we de samenleving een stukje mooier.