Nominaties 25e Burgemeester Dalesprijs

Op 29 januari a.s. wordt voor de 25e keer de Burgemeester Dalesprijs uitgereikt. Kandidaten voor deze eervolle prijs kunnen bij COC Regio Nijmegen worden aangemeld.

De prijs wordt uitgereikt aan initiatieven in het werkgebied van COC Regio Nijmegen. De prijs is bedoeld ter onderscheiding van personen of organisaties, die op vrijwillige basis en op een persoonlijke manier gestalte hebben gegeven aan Artikel 1 van de Grondwet, het artikel dat het beginsel van non-discriminatie verwoordt.  Denk hierbij aan mensen die zich belangeloos inzetten voor de emancipatie van minderheden, voor de gelijke behandeling van achtergestelde groepen en/of voor de bestrijding van discriminatie.

De prijs is in 1996 in het leven geroepen. De prijs wordt jaarlijks in januari uitgereikt. Bij de prijs hoort een oorkonde en een bedrag van € 500,-. De prijs werd eerder uitgereikt aan o.a. Geke Hartman van Pride Photo Nijmegen (2019) en Ben Loth van Amnesty International (2020).

De aanmelding van kandidaat-prijswinnaars staat open tot 20 december 2020. Nominaties kunnen worden ingediend bij COC Regio Nijmegen, Anthoniusplaats 1, 6511 TR Nijmegen, of  info@cocregionijmegen.nl. Aanmeldingen moeten zijn voorzien van een motivatie, de naam en adresgegevens van de kandidaat en de naam en adresgegevens van de aanmelder.