Het meldpunt van Vizier verandert in Discriminatie.nl 

Vanaf 1 januari 2024 ondergaat het Discriminatie Meldpunt van Vizier een significante transformatie en wordt discriminatie.nl. Deze verandering komt voort uit onze inzet om discriminatie effectiever te bestrijden en de meldprocedure te vereenvoudigen. 

Deze herpositionering naar discriminatie.nl ontstaat uit de behoefte van inwoners aan een nationaal meldpunt. Dit is onderzocht door bureau Berenschot in 2023, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Alle Advies- en Meldpunten van de antidiscriminatiebureaus (ADV’s) worden volledig geïntegreerd in discriminatie.nl. 

Deze verschuiving is bedoeld om de toegankelijkheid en zichtbaarheid van het meldpunt voor discriminatiezaken te vergroten en het proces van discriminatiemeldingen eenvoudiger te maken voor inwoners. Hierdoor hopen we een grotere betrokkenheid te stimuleren en een krachtiger front te vormen tegen elke vorm van discriminatie. Samen maken we de samenleving een beetje mooier. 

Wij moedigen alle gemeenten aan om richting hun inwoners te communiceren over deze verandering en ook het nieuwe platform discriminatie.nl te gebruiken als de primaire bron voor het melden van discriminatiegevallen. Door dit op de gemeentelijke website te vermelden, op de gemeentepagina in de krant en in de gemeentegids. 

Tevens willen wij benadrukken dat Vizier alle Wga-taken voortzet onder de naam discriminatie.nl. Vizier blijft echter bestaan als preventie- en adviesorganisatie en zal actief blijven samenwerken met gemeenten om discriminatie bespreekbaar te maken en te bestrijden. Door deze gecoördineerde inspanningen streven wij naar een inclusieve en rechtvaardige samenleving voor iedereen. 

Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met [directeur Carla van Dijk, c.vandijk@vizieroost.nl, telefoonnummer: 0610451648].