VERHALENWEDSTRIJD MET ALS THEMA: Generatie vrede”

Stichting Vrouwen voor Vrede en Enschede voor Vrede organiseren een
verhalenwedstrijd met als thema “Generatie Vrede”.
De verhalenwedstrijd is de aftrap voor de vredesweek van 17 t/m 25 september 2022.
Deze wedstrijd wordt georganiseerd samen met Bibliotheek Enschede. Daarom zal de
winnaar in de bibliotheek bekend worden gemaakt op 10 september in de Week van Lezen en
Schrijven.
Tijdens de prijsuitreiking zullende de acht mooiste verhalen worden voorgelezen.
Alle verhalen zullen worden opgenomen in een speciale bundel voor de Vredesweek.
De winnaar mag het verhaal ook voorlezen tijdens een evenement in de Vredesweek.

Generatie vrede
Met het thema ‘Generatie vrede’ nodigen we je uit om op te komen voor wat voor jou
waardevol is. Om nieuwe wegen te vinden voor de toekomst. Vrede raakt iedereen en
maakt geen onderscheid naar leeftijd of generaties. Iedereen kan en moet zich inzetten
voor vrede. Ieder op zijn of haar eigen manier én gezamenlijk.
Want overal ter wereld moet vrede zijn!
Laat je inspireren door www.vredesweek.nl waar het thema binnenkort uitgebreid wordt
toegelicht.

Verhalenwedstrijd
Er is een gezegde: ‘De pijn stuurt de pen’. Maar ook: ‘Daarover vertellen geeft vrede aan de
verteller en vreugde aan de luisteraar’.
Door het organiseren van deze verhalenwedstrijd willen wij in onze stad Enschede de
schrijfervaringen met elkaar delen en naar elkaars verhalen luisteren.. En natuurlijk
zijn ook verhalen van buiten Enschede welkom.

Zo doe je mee!
–  Schrijf een pakkend verhaal in het Nederlands van maximaal 700 woorden. Korter
mag natuurlijk ook.
– Stuur uw verhaal vanaf 1 juni, maar vóór de sluitingsdatum 14 augustus 2022 naar:
vrouwenvoorvredeenschede@gmail.com o.v.v.: VERHALENWEDSTRIJD 2022.
– Vermeld in de e-mail ook uw naam, adres en telefoonnummer.

Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen. De prijsuitreiking is op 10 september
2022 van 14.30 – 16.30 uur in de Centrale Bibliotheek te Enschede.

Deze wedstijd is een samenwerking tussen: Centrale Bibliotheek Enschede, de Week van
Lezen en Schrijven, Enschede voor Vrede en Vrouwen voor Vrede Enschede

www.enschedevoorvrede.nl