#jijteltmee

#JIJTELTMEE: EEN OPROEP TOT SOLIDARITEIT EN HET DELEN VAN (DISCRIMINATIE) ERVARINGEN

In deze tijd zien we veel positieve voorbeelden van saamhorigheid en solidariteit. Een extra telefoontje naar je (groot)ouders, boodschappen doen voor de buren, een kaartje sturen naar een vriend die in de zorg werkt. Helaas horen we ook andere geluiden en ervaringen in de anderhalve-meter-samenleving. De verhoogde stress en angst in deze onzekere periode lijkt voor mensen de drempel te verlagen om zich te laten leiden door vooroordelen en minder respectvol met elkaar om te gaan. Het mag niet zo zijn dat beledigingen en discriminatie getolereerd worden als onderdeel van deze crisis.

Met #jijteltmee roepen we de samenleving op tot steun voor, en solidariteit met mensen die te maken krijgen met beledigingen, discriminatie en ongelijke kansen. Geef juist nu een teken van medeleven en ga vriendelijk met elkaar om.