Arbeidsduur

Een melding wordt geregistreerd als discriminatie op grond van arbeidsduur wanneer:

  • het onderscheid gebaseerd is op de (veronderstelde) arbeidsduur van het slachtoffer.

Dit kan inhouden onderscheid op grond van een deeltijds of voltijds dienstverband of op grond van een tijdelijke of vaste arbeidsovereenkomst.