Leskisten Bekijk het!

Thema: Diversiteit, cultuur, religie
Groep 7-8

Laat jongeren middels de leskisten Bekijk het! op een beeldende en speelse manier kennismaken met verschillende culturen en religies. Er zijn drie leskisten in de verhuur: een leskist Jodendom, Christendom en Islam. De kisten kunnen gezamenlijk of los van elkaar gehuurd worden.
De leskisten bestaan uit ongeveer 15 voorwerpen en een aantal boeken. Naast voorwerpen is in iedere kist een handleiding te vinden. Hierin worden verschillende opdrachten beschreven die aan de hand van de voorwerpen met de kinderen behandeld kunnen worden. In de handleiding wordt tevens een aantal filmfragmenten vermeld die aan de kinderen getoond kunnen worden. Daarnaast is in de kist een aantal boeken te vinden die vrij of op de aangegeven plaatsen in de handleiding gebruikt kunnen worden.

Kosten
Iedere leskist kan voor een periode van vier weken voor € 15,- gehuurd worden. Er moet een borg afgegeven worden.
Aanvragen
info@vizieroost.nl of 085 0734600.