Lesbrieven religie

Algemeen
Wilt u uw leerlingen op een passende, speelse en uitdagende manier kennis laten maken met het Jodendom of de islam? Maak dan gebruik van een van de lesbrieven die Vizier ontwikkeld heeft.

Aanbod
De volgende lesbrieven zijn verkrijgbaar:
1. Lesbrief ‘De Synagoge’
2. Lesbrief ‘Jodendom’
3. Lesbrief ‘Sabbat: ken je dat?’
4. Lesbrief ‘Islam’

1. Lesbrief ‘De Synagoge’
Wat is een synagoge? Voor wie is het gebouw belangrijk, en wat gebeurt daar allemaal? Wat vindt je allemaal in een synagoge? Op al deze vragen geeft de lesbrief ‘De Synagoge’ antwoord.

2. Lesbrief ‘Jodendom’
Wat is Jodendom? Hoe is het Joodse volk ontstaan? Wanneer ben je joods en wat is het heilige boek van de joden? Hoe heet het Joodse gebedshuis, wat is koosjer voedsel en welke feesten vieren de joden? Deze vragen komen in de lesbrief ‘Jodendom’ aan bod.

3. Lesbrief ‘Sabbat: ken je dat?’
Wat is sabbat? Hoe is het ontstaan, wanneer begint het en wanneer is het einde? Wat mogen joden wel en niet tijdens de sabbat en wat wordt er gegeten? In de lesbrief ‘Sabbat: ken je dat?’ worden deze vragen besproken.

4. Lesbrief ‘Islam’
Middels deze lesbrief ontdekken jongeren de ontstaansgeschiedenis van de islam. Tevens leren zij meer over de Koran, de vijf zuilen, de moskee, de manier waarop moslims bidden en de rol van kalligrafie binnen de islam.

Doelgroep
De lesbrieven zijn ontwikkeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs, en leerlingen uit de onderbouw van het VMBO.

Wanneer
Het is aan u, de leerkracht, om te bepalen wanneer u de lesbrief wilt gebruiken. Het gehele schooljaar kunnen scholen en andere belangstellenden de lesbrief aanvragen. Hierdoor kunt u op een voor u geschikt moment van het aanbod gebruik maken.

Materiaal
Het materiaal van de drie lesbrieven bestaat uit:
• een handleiding voor de leerkracht/docent
• een lesbrief voor de leerling
• een lesbrief voor de leerkracht/docent

Kosten
Een lesbrief is verkrijgbaar voor € 10,-.

Aanvragen
info@vizieroost.nl of 085 0734600.