Lesbrief Vooroordelen & Discriminatie

Thema: Democratie, vooroordelen, discriminatie
PO: Groep 7-8, VO: onderbouw VMBO

Wat is democratie? Wat zijn vooroordelen en wat is discriminatie? Wanneer word je gediscrimineerd en wat kan je er tegen doen? In deze lesbrief worden deze vragen beantwoord.

Wanneer
Het is aan u, de leerkracht, om te bepalen wanneer u de lesbrief wilt gebruiken. Het gehele schooljaar kunnen scholen en andere belangstellenden de lesbrief aanvragen. Hierdoor kunt u op een voor u geschikt moment van het aanbod gebruik maken.

Materiaal
Het materiaal van de lesbrief bestaat uit:
• een handleiding voor de leerkracht/docent
• een lesbrief voor de leerling

Kosten
De lesbrief is verkrijgbaar voor € 10,-. U krijgt deze digitaal aangeleverd.

Aanvragen
info@vizieroost.nl of 085 0734600.