Deelnemers gezocht voor interview!

Wilt u een steentje bijdragen aan de monitoring van de veiligheidservaringen van lhbti+-personen in Arnhem? Dat kan! Wij hebben uw hulp hard nodig.

Waarom deze monitor
De laatste tijd heeft de gemeente Arnhem opgemerkt dat er toenemende spanningen zijn rondom de lhbti+-gemeenschap. Er zijn verschillende incidenten geweest rondom de thema’s seksuele en genderdiversiteit. Om deze reden wil de gemeente een duidelijk beeld krijgen van wat er speelt in Arnhem met betrekking tot de lhbti+-gemeenschap, en welke behoeften en wensen er bestaan voor beleid.
De gemeente heeft Vizier en de Radboud Universiteit de opdracht gegeven om door een onderzoek in kaart brengen hoe de lhbti+-gemeenschap in Arnhem ervoor staat. Hierbij ligt de focus op lhbti+personen met een bi-culturele achtergrond. Iemand met een bi-culturele achtergrond heeft naast een Nederlandse achtergrond een band met minimaal 1 andere cultuur.

Focus van het onderzoek
De focus ligt in dit onderzoek op bi-culturele lhbti+-personen omdat de acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit onder bi-culturele personen gemiddeld moeilijker ligt dan onder andere Nederlanders. Deze groep krijgt namelijk vaak te maken met verschillende vormen van weerstand. In dit onderzoek wordt uitgezocht hoe de situatie er in Arnhem uit ziet met betrekking tot deze personen en welke behoeften zij hebben voor beleid.

De informatie voor dit onderzoek is afkomstig van een eerder onderzoek dat uitgevoerd is in 2023. Vizier heeft toen in samenwerking met de Radboud Universiteit onderzoek gedaan naar het welzijn van de lhbti+-gemeenschap in Gelderland en Overijssel. Dit onderzoek vormt de basis van de monitor in Arnhem en wordt aangevuld door middel van interviews.

Wat haalt u eruit?
Wellicht heeft u al eerder meegedaan aan een onderzoek over lhbti+. In dit geval is dit onderzoek onderdeel van het meerjarenplan van de Gemeente Arnhem. Aan de hand van dit onderzoek zullen er uitkomsten worden meegenomen in het lhbti+ meerjarenplan van de Gemeente Arnhem. Erg belangrijk dus!

Heeft u een lhbti+ en bi-culturele achtergrond? Dan zouden wij u graag willen uitnodigen voor een interview over uw ervaringen met betrekking tot lhbti+ in Arnhem omdat wij denken dat u van toevoeging bent voor het onderzoek. Daarnaast kunt u aangeven wat uw wensen en behoeften zijn met betrekking tot toekomstig beleid.

Informatie over het interview

  • Interviews worden eind november en begin december 2023 gehouden
    Het interview duur ca. 45 minuten. Het is het prettigst als u 60 minuten van uw tijd kunt reserveren, zodat er mogelijkheid is tot uitloop
  • Het interview wordt bij voorkeur fysiek afgenomen. Lukt dat niet? Dan maken we graag een afspraak via Teams
  • De interviews worden uitgeschreven (getranscribeerd) en geanonimiseerd
  • De opnames worden alleen lokaal opgeslagen en vernietigd zodra de transcriptie voltooid is
  • De transcripties en analyses van de interviews worden geanonimiseerd opgeslagen. Dit doen we zodat ons onderzoek transparant is en onze analyses door anderen gecontroleerd kunnen
    worden. Uiteraard worden de data goed beveiligd. Meer weten over de data-opslag? Mail gerust uw vragen aan ons.
  • De mailwisseling met u wordt na afloop van het onderzoek volledig verwijderd, evenals uw persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres.


Vergoeding
De vergoeding die u krijgt voor het interview is een tegoedbon van 25 euro.

Wilt u graag meewerken met het onderzoek? Vul dan het volgende formulier in: https://forms.office.com/e/QU1vXdhX2P.
U kunt ook een mail sturen naar: i.hagedoren@vizieroost.nl

Wilt u eerst meer informatie over het onderzoek? Stuur ons gerust een mailtje. Dat kan via dit e-mailadres: i.hagedoren@vizieroost.nl.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met Juliana Peerboom via +31 683595465.