Informatiebrief

Voor deelname aan het onderzoek over het project: AZC Doet!

Wat is AZC Doet?

AZC Doet! is een project van Stichting InBeeld. Stichting InBeeld organiseert activiteiten voor kwetsbare mensen uit de samenleving. Het is een laagdrempelige ‘woonkamer’ waar sociale ontmoeting centraal staat.

Voor het project AZC Doet! koppelt InBeeld vrijwilligers uit een azc aan een opdracht bij inwoners van gemeente Hardenberg.

In 2016 werd het azc Heemserpoort in de gemeente Hardenberg geopend. Het azc heeft gemiddeld 680 tot 700 bewoners. Tijdens de asielprocedure willen de bewoners van het azc actief zijn. Ze willen de Nederlandse taal leren, deelnemen aan de samenleving en vrijwilligerswerk doen. Wetgeving en onzekerheid over hun verblijf maakt het voor de asielzoekers lastig om betaald werk te doen. Maar er zijn wel kansen bij het doen van vrijwilligerswerk bij bedrijven en inwoners van Hardenberg. Zij hebben juist behoefte aan een helpende hand en vrijwilligers kunnen daarbij helpen. Daarom is het project AZC Doet! opgezet voor een jaar.

Stichting InBeeld en provincie Overijssel willen weten of het project AZC Doet! effectief is. Antidiscriminatiebureau Vizier voert daarom een onderzoek uit tijdens het project.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

U bent een van de opdrachtgevers voor de vrijwilligers. Daarom zijn wij benieuwd naar uw mening en ervaringen. Dit gaan wij meten door twee vragenlijsten. Een vragenlijst voordat de vrijwilligers bij u langskomen. En een vragenlijst als de vrijwilligers bij u langs zijn geweest. De antwoorden op deze vragenlijsten vergelijken wij met elkaar. Zo kunnen we na het onderzoek iets zeggen over hoe u het project hebt ervaren.

Deelnemen aan het onderzoek is vrijwillig. Als u opdrachtgever bent voor het project AZC Doet! hoeft u niet verplicht mee te doen aan dit onderzoek. U kunt ook altijd stoppen met het onderzoek als u niet meer mee wilt doen. Zelfs als u al bent begonnen. Natuurlijk mag u ook altijd ons benaderen met uw vragen of twijfels. Wij geven u graag meer uitleg als dat nodig is.  

Hoe gaan we om met uw gegevens?

Om uw privacy te bewaken, slaat de onderzoeker uw persoonsgegevens anoniem op. Dat betekent dat uw e-mailadres altijd apart van de onderzoeksgegevens worden bewaard. De connectie tussen uw e-mailadres en de overige onderzoeksgegevens wordt versleuteld opgeslagen en met een wachtwoord beveiligd. Alleen leden van het onderzoeksteam die toestemming krijgen hebben toegang tot deze informatie.

Door het geven van uw e-mailadres geeft u ons toestemming om uw e-mailadres tijdens het onderzoek te bewaren. Dit e-mailadres hebben we namelijk nodig om de twee vragenlijsten die u invult, aan elkaar te koppelen. Het mailadres wordt niet langer bewaard dan nodig is, met een maximum termijn van twee jaar. U kunt ons altijd vragen uw e-mailadres eerder te verwijderen. Stuurt u dan een mail naar ons.

Tijdens het onderzoek maken we een analysebestand. Daarin zitten: de antwoorden op de vragen uit de vragenlijst, en antwoorden op open vragen. Uw mailadres zit niet bij deze antwoorden. Het analysebestand wordt op een beveiligde server opgeslagen.

Bijzondere persoonsgegevens

Voor het onderzoek is het nodig om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. De zijn gegevens die door sommigen als gevoelig worden gezien als ze te herleiden zijn naar een specifiek persoon. De bijzondere persoonsgegevens die we verzamelen, zijn: leeftijd, herkomst, religie en opleidingsrichting.

Wij vragen deze gegevens om onze vraagstelling te kunnen beantwoorden. In rapporten en eventuele publicaties over het onderzoek worden alleen geanonimiseerde onderzoekgegevens gebruikt. Citaten en cijfers zijn nooit herleidbaar naar u.

Door mee te doen aan het onderzoek geeft u toestemming voor het verzamelen, gebruiken en bewaren van (bijzondere) persoonsgegevens. U kunt alleen deelnemen als u hier mee instemt.

Voor het laten verwijderen van deze gegevens, zie het onderdeel ‘verwijderen gegevens’.

Verwijderen gegevens

Uw gegevens kunt u laten verwijderen uit het analysebestand. We kunnen uw gegevens verwijderen tot 1 oktober 2024 (de start van de analyse). U stuurt daarvoor tot uiterlijk die datum een e-mail naar j.peerboom@vizieroost.nl vanaf het opgegeven e-mailadres. Na het verwijderen van deze gegevens, wordt de e-mail hierover ook door ons verwijderd.

Vragen en opmerkingen

Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Juliana Peerboom via het onderstaande e-mailadres.

j.peerboom@vizieroost.nl