Vacature RVT

Vizier zoekt vier maatschappelijk betrokken toezichthouders

Vizier is dé regionale adviesorganisatie voor Oost-Nederland ter voorkoming en bestrijding van discriminatie. In een wereld waarin kennis over ‘de ander’ steeds vaker ontaardt in je afzetten tegen die onbekende, probeert Vizier bewustwording te organiseren en formele klachten rond discriminatie op een goede wijze af te handelen. Vizier voert deze wettelijke taak uit in opdracht van gemeenten in Overijssel en Gelderland voor ruim twee miljoen inwoners in deze provincies.

Vizier is in 2020 ontstaan uit een fusie van de drie grote anti-discriminatie bureaus in Overijssel en Gelderland. Onder leiding van een gedreven directeur-bestuurder werken de betrokken, professionele medewerkers aan het bestrijden van discriminatie en het versterken van diversiteit en inclusie in onze regio.

De Raad van Toezicht functioneert als kritisch en inspirerend klankbord voor de directeur-bestuurder en de organisatie. Daarnaast oefent zij reguliere toezichthoudende taken uit. De termijn van de zittende leden loopt af. Per 1 januari 2022 is er een vacature voor:

vier leden voor de Raad van Toezicht

Wij zoeken opvolgers die de organisatie vanuit hun betrokkenheid bij of ervaring met discriminatie en diversiteit helpen groeien. We streven naar een diverse samenstelling van de Raad van Toezicht.

Als lid van de Raad van Toezicht heeft u aantoonbare affiniteit met het thema discriminatie en diversiteit, en bent u woonachtig in Oost-Nederland. Een relevant maatschappelijk netwerk en kennis van openbaar bestuur zijn een pré.

De Raad van Toezicht komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen. Tijdsbesteding: een dagdeel per maand. Het werk van de Raad van Toezicht is onbezoldigd, voor bijwonen van de vergaderingen geldt een vergoeding. De benoeming is voor vier jaar en kan eenmalig worden verlengd.

Helpt u ons de samenleving een beetje mooier te maken?

Reageer dan voor  21 oktober en stuur uw CV en korte motivatie naar René Hoestlandt: rene.hoestlandt@gmail.com. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer René Hoestlandt (M:06-53410596).

Informatie over Vizier vindt u op onze website: vizieroost.nl

Het Reglement van de Raad van Toezicht kunt u opvragen bij Carla van Dijk, Directeur-Bestuurder: c.vandijk@vizieroost.nl.