Les Wat zeg je?

Thema: Social media, pesten
Groep 7-8

Door middel van opstekers en afbrekers wordt er naar taalgebruik op de sociale media gekeken. Hoe ga je met elkaar om? Wat is respect? Hoe kan je er voor zorgen dat er binnen de klas meer opstekers en minder afbrekers gebruikt worden? Dit gaan de leerlingen tijdens de les onderzoeken.