Onderwijs

Vizier is binnen het onderwijs actief met voorlichtingsactiviteiten. Doel van deze activiteiten is om diverse groepen binnen het onderwijs bekend te maken met thema’s als vooroordelen, pesten en discriminatie.

De activiteiten van Vizier sluiten aan bij burgerschap. Burgerschap is de manier waarop inwoners deel hebben en deelnemen aan de maatschappij en die zo helpen vormgeven. Burgerschap komt tot uiting op verschillende gebieden. Ideaal is actief burgerschap. Dit is de bereidheid om een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Sinds 1 februari 2006 hebben scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs de opdracht om het ‘actief burgerschap en de sociale integratie’ van leerlingen te bevorderen. Vizier helpt scholen hier graag mee.

Daarnaast hebben een aantal activiteiten betrekking op het thema pesten. Pesten kan discriminatie zijn. Wanneer mensen hun verhaal aan ons vertellen, beginnen ze er soms over dat ze gepest worden, bijvoorbeeld op school, in de woonwijk of op het werk. Vaak gaat het dan over uiterlijke kenmerken zoals hun huidskleur, herkomst, haarkleur of over een handicap, geloof of seksuele geaardheid. Pesten is dan de manier waarop iemand wordt gediscrimineerd.