Afkomst/etniciteit

Discriminatie vanwege afkomst, etniciteit, huidskleur of ras is verboden, maar al jarenlang de meest voorkomende grond bij discriminatieklachten die binnenkomen bij antidiscriminatievoorzieningen. Ook antisemitisme en bekladdingen, waaronder hakenkruizen, worden hiertoe gerekend.

Arbeidsmarkt

Ongeveer 1/3 van de discriminatieklachten speelt zich af op de arbeidsmarkt. Dit is een zorgwekkend aantal omdat ondanks alle wetgeving en actieprogramma’s mensen nog steeds worden uitgesloten van volledige participatie in de samenleving.

Buurt & Wijk

Daar waar mensen samenkomen en samenleven, kunnen mensen of groepen mensen buitengesloten worden. Discriminatie komt dan ook veel voor in buurten en wijken. Discriminatie in je leefomgeving is ingrijpend, omdat het ervoor kan zorgen dat jouw thuis niet langer een veilige plek is.

Horeca

Er worden mensen op basis van hun afkomst, geslacht of seksuele voorkeur de toegang tot horecagelegenheden geweigerd. Vizier helpt discriminatoir deurbeleid te voorkomen.

Huisvesting

Gediscrimineerd worden bij het zoeken van woonruimte, bijvoorbeeld vanwege je afkomst of je seksuele voorkeur. Dit zijn geen incidenten, maar het is een groot, structureel maatschappelijk probleem. Vizier wil een bijdrage leveren aan het oplossen van dit probleem.

Levensovertuiging

Discriminatie wegens godsdienst of levensbeschouwing is verboden en strafbaar. Toch is deze vorm van buitensluiting of ongelijke behandeling aan de orde van de dag. Vizier probeert deze vorm van discriminatie te voorkomen.

LHBTI

De meeste Nederlanders accepteren seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Toch hebben LHBT’s nog steeds te maken met uitsluiting en ongelijke behandeling. Vizier wil deze uitsluiting voorkomen.

Onderwijs

Vizier is binnen het onderwijs actief met voorlichtingsactiviteiten. Doel van deze activiteiten is om diverse groepen binnen het onderwijs bekend te maken met thema’s als vooroordelen, pesten en discriminatie.

Sport

Discriminatie hoort niet thuis in de sport. Sport staat voor verbroedering, plezier en vermaak. Toch wordt er regelmatig gescholden en worden er verwensingen geuit door sporters onderling, maar zeker ook door supporters. Vizier helpt om deze vorm van discriminatie te bestrijden.

Toegankelijkheid

Iedereen heeft het recht om zelfstandig aan de samenleving deel te kunnen nemen. Dit geldt ook als je een beperking hebt. Maar aan toegankelijkheid voor mensen met een beperking is nog veel te verbeteren in Nederland. Vizier helpt dit te bereiken.