Trainingen & workshops

Vizier verzorgt voor verschillende doelgroepen trainingen en workshops over discriminatie en diversiteit.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 

UITSLUITING – UITGESLOTEN?!
Workshop of themabijeenkomst voor personeel
Ontdekken welke invloed stereotypen hebben op uw handelen?
Ervaren welke denkbeelden u (onbewust) heeft over andere mensen?
Kennismaken met je eigen vooroordelen?
Weten hoe het voelt om buitengesloten te worden?

Dit gaan we doen:
Op een interactieve en originele manier, via oefeningen, opdrachten, testjes en vaardigheidstrainingen maakt u kennis met mechanismes van uitsluiting. Centraal staat het zich bewust worden van welke negatieve effecten die bewuste en onbewuste stereotypen kunnen hebben op het handelen van uw personeel.

Ieder mens heeft stereotype beelden over anderen in zijn/haar hoofd. Zonder dat ze het zich bewust zijn, maakt iedereen gebruik van die
stereotypen. Waarmee je onbedoeld mensen kunt buitensluiten. Dat doet vrijwel niemand expres. Wie zelf niet of nauwelijks te maken heeft gehad met uitsluiting of discriminatie, herkent en erkent het minder snel. Gediscrimineerd worden is een heel nare ervaring, zeker als het vaak gebeurt en je het idee hebt dat niemand je serieus neemt. Dat maakt mensen kwetsbaar.

 

DISCRIMINATIE (H)ERKENNEN
Training voor hulp- en dienstverleners
Discriminatie is bijna dagelijks in het nieuws, of het nu gaat over Zwarte Piet, uitspraken van Geert Wilders, beledigende cartoons, pesten op school of discriminatie op de arbeidsmarkt. Iedereen heeft er wel een mening over en discussies lopen vaak hoog op. Ook veel cliënten van zorg- en dienstverleners worden of voelen zich gediscrimineerd. De overheid wil dat wij een streep zetten door discriminatie. Maar hoe moeten wij dat doen?

Dit gaan we doen:
Als vrijwillige of professionele dienst- of hulpverlener kun jij daar je steentje aan bijdragen. In deze training leer je hoe je discriminatie kunt herkennen en erkennen en je cliënt beter van dienst kunt zijn. Wie zelf niet of nauwelijks te maken heeft gehad met uitsluiting of discriminatie, herkent en erkent het minder snel bij een ander. En die ander zal het zelf niet zomaar inbrengen in een gesprek. Gediscrimineerd worden is een heel nare ervaring, zeker als het vaker gebeurt. Dat maakt iemand kwetsbaar. Mensen willen aan zo’n ervaring liever een andere oorzaak toekennen dan discriminatie. Hulpverleners zien daarom vaak niet het verband tussen de problematiek die iemand tijdens het gesprek aanstipt en de achterliggende oorzaak discriminatie.

 

EIGEN KRACHT!
Training voor mensen die discriminatie ervaren
Laat je niet zomaar buitensluiten! Mensen die worden gediscrimineerd kunnen zich buitengesloten voelen. Maakt het je misschien onzeker, verdrietig? Geeft het je een gevoel niet mee te doen? Hoe kun je het beste omgaan met discriminatie?

Dit gaan we doen:
De training bestaat uit vier bijeenkomsten, waarin we bouwen aan het zelfvertrouwen van de deelnemers, zodat zij beter voor zichzelf kunnen opkomen. Door te leren en te ervaren waar hun eigen kracht ligt, kunnen we gemakkelijker met ervaringen met discriminatie en uitsluiting omgaan.

 

SELECTEREN ZONDER VOOROORDELEN
Training of workshop over werven van personeel
Maak de beste match bij het zoeken naar goed personeel! Niet alleen sollicitanten kunnen last hebben van vooroordelen bij het vinden van een baan. Ook voor werkgevers geldt dat – vaak onbewuste – stereotypering ervoor zorgt dat talenten van mensen niet goed worden ingeschat. Met als gevolg: de beste kandidaten komen niet op de juiste plek!
‘Selecteren zonder vooroordelen’ is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met werven en selecteren van nieuw personeel: HR, P&O-
ers, uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars, managers en andere medewerkers die regelmatig met werving- en selectieprocessen te maken hebben.

Dit gaan we doen:
Wij reiken u strategieën aan om uw werving en selectie vrij te maken van stereotypen. Zowel de training als de workshop is interactief en bevat oefeningen, opdrachten en testjes. In de training is meer ruimte voor vaardigheidstrainingen. Naast meer inzicht, kennis en vaardigheden krijgt u advies en tips over concrete stappen die deelnemers én hun organisaties kunnen zetten om de invloed van stereotypen te verminderen.

 

Ook verzorgt Vizier trainingen en workshops op maat. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.