Maak kennis met onze medewerkers

Kwaliteit door diversiteit

Diversiteit is meer dan alleen kleur. Diversiteit betekent verscheidenheid en alle kenmerken waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. Ons team haalt haar kracht uit haar diversiteit van o.a. ervaring, geloofsovertuigingen, cultuur, geaardheid, geslacht, chronische aandoeningen en leeftijd. Ons team onderscheidt zich in mensen met unieke identiteiten, perspectieven en talenten die een gezamenlijk doel hebben. Diversiteit biedt meer gezamenlijke kennis, verschillende invalshoeken, adaptiviteit en veerkracht in veranderende omstandigheden en hier ligt tevens onze kracht.

Diverse ontwikkelingen in het Vizier

Als organisatie is het belangrijk om in ontwikkeling te blijven. Onze inzet voor diversiteit en inclusie dient ons op vele manieren. Deze visie helpt ons om nog meer talent in huis te halen en meer focus te leggen op de diversiteit en persoonlijke ontwikkeling van ons team.
Het helpt ons verder om onze partners te betrekken bij een dialoog die ons in staat stelt van elkaar te leren en samen positieve verandering te bewerkstelligen. Wij willen iedereen bij onze reis naar meer diversiteit betrekken. Op onze website willen we informatie delen over de vooruitgang die we tot nu toe hebben geboekt en hoe we van plan zijn om in de toekomst een meer diverse en inclusieve omgeving te creëren.