Leskisten ‘Bekijk het!’

Algemeen
Met de leskisten ‘Bekijk het!’ kunnen leerlingen of de leden van jongerengroepen kennismaken met de Joodse, christelijke en/of islamitische cultuur. Door deze kennismaking ontvangen de jongeren juiste feitenkennis en zullen zij meer begrip voor de culturen krijgen.

Aanbod
In de leskist zijn voorwerpen, boeken en een handleiding te vinden. In de handleiding worden verschillende opdrachten beschreven die aan de hand van de voorwerpen met de jongeren behandeld kunnen worden. Ook wordt een aantal filmfragmenten vermeld die via het internet aan de jongeren getoond kunnen worden.

Er is een leskist over:
– Jodendom
– Christendom
– Islam.
De kisten kunnen samen of los van elkaar gehuurd worden.

Doelgroep
De handleiding is ontwikkeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs en uit de onderbouw van het VMBO. Begeleiders van jongerengroepen kunnen het materiaal gebruiken voor kinderen in de leeftijdscategorie 10 t/m 12 jaar. De voorwerpen kunnen ook op eigen manier gebruikt worden. Dan kunnen de kisten ook voor jongere of oudere kinderen gebruikt worden.

Gebruik
Het is aan de leerkracht of begeleider om te bepalen wanneer de leskist gebruikt wordt. Het gehele (school)jaar kunnen scholen en andere belangstellenden de leskist aanvragen.

Materiaal
Iedere leskist bestaat uit:
– een handleiding voor de leerkracht/begeleider
– ongeveer 10 voorwerpen
– enkele boeken

Kosten
Iedere leskist kan voor een periode van 4 weken voor € 12,50 gehuurd worden. Als je alle drie de kisten in een keer gehuurd worden, kost de derde kist slechts € 5,-. Dan wordt het totaalbedrag € 30,-.

Informatie en aanvragen
Voor het aanvragen van een leskist of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlies Bruining. Zij is bereikbaar via m.bruining@vizieroost.nl of 085 0734602.