Les Vooroordelen nader bekeken

Thema: Vooroordelen
Groep 7-8

Tijdens deze les wordt ingegaan op het begrip vooroordelen. De leerlingen ontdekken door het maken van een opdracht dat iedereen vooroordelen heeft. Daarna gaan zij in tweetallen met (beeldende) opdrachten en een routekaart aan de slag. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere:
– vooroordelen in het algemeen;
– vooroordelen over jongens (mannen) en meisjes (vrouwen);
– feiten en vooroordelen;
– positieve en negatieve vooroordelen;
– het wegnemen van vooroordelen.