Gastlessen

De school is een afspiegeling van de maatschappij.

Hoofdtaak van de school is om haar leerlingen voor te bereiden op een actieve en positieve bijdrage aan de samenleving.

Hierbij helpt Vizier scholen graag.

Vizier heeft een breed pakket aan gastlessen. Het werken aan bewustwording, het tegengaan van vooroordelen, en het mobiliseren van positieve krachten in de samenleving zijn de doelen van deze taak.

Onze activiteiten zijn divers, maar delen het volgende. Alle activiteiten zijn uitdagend en interactief. De leerlingen worden op een creatieve manier bij onder andere de thema’s vooroordelen, discriminatie en/of LHBTI betrokken. Ze worden uitgedaagd om antwoorden te bedenken, meningen te geven, oplossingen te zoeken en samen te werken. De kernwoorden zijn: ontdekken, beleven en handelen.

De lessen sluiten allen aan bij het domein Oriëntatie op jezelf en de wereld, onderdeel Mens en samenleving. Binnen dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Ook kunnen de activiteiten in het kader van Burgerschapsvorming gegeven worden. Burgerschapsvorming brengt kinderen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en straks actief te kunnen meedoen in de samenleving.

Bekijk onze afzonderlijke lessen hier.

Interesse of meer informatie? Neem contact op met een van onze adviseurs via 085 0734600 of info@vizieroost.nl.