Les Discriminatie?

Thema: Discriminatie
Groep 8

De les start met een casus over het maken van onderscheid: wanneer is het maken van onderscheid geoorloofd, en wanneer niet? Het thema discriminatie wordt uitgelegd en de koppeling met Artikel 1 van de Grondwet wordt gemaakt. Vervolgens gaan de leerlingen krantenberichten over discriminatie onderzoeken. Wanneer is iets discriminatie? Welke rol speelt gevoel hierbij? Ten slotte wordt gezamenlijk besproken hoe discriminatie voorkomen kan worden.