Meld een klacht

Voel je je gediscrimineerd? Heb je discriminatie waargenomen? Neem dan contact met ons op voor advies en ondersteuning. Dat kan ook anoniem.
Vul het hiernaast staande formulier in.

In iedere Nederlandse gemeente is er een onafhankelijk meldpunt waar burgers en professionals terecht kunnen voor advies, registratie en bijstand bij incidenten. Ieder incident waarbij sprake is van discriminatie, pesten of structurele uitsluiting is belangrijk om te melden!

Wanneer schakel ik het meldpunt van Vizier in?
Je kunt contact met ons opnemen als je je gediscrimineerd voelt of als je in jouw omgeving discriminatie ziet. Ook als je twijfelt of iets discriminatie is kunnen wij jou van dienst zijn.
Ook als je geen hulp of advies nodig hebt is het goed om te melden. Dan weten wij beter waar en hoe discriminatie voorkomt. Op basis van de meldingen en signalen die wij krijgen kunnen we beleidsmakers en verantwoordelijken stimuleren passende maatregelen te nemen.

Wat kan Vizier doen met mijn klacht?
Vizier luistert naar jou en neemt je klacht serieus. Wij geven jou advies hoe je in jouw situatie met discriminatie om kunt gaan. Wij kunnen jou ondersteuning bieden om met anderen in gesprek te gaan en samen een oplossing te zoeken. Ook kunnen wij jou helpen bij het voeren van klachtenprocedures en bij het doen van aangifte bij de politie.
Kortom: wij zoeken samen met jou naar een passende oplossing.
Vizier is een onafhankelijke stichting. Wij gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens en zetten nooit stappen zonder jouw toestemming. Onze hulp is gratis.
Lees hier meer over onze klachtenprocedure.

Onze folder vind je hier: Folder Vizier Melders

Tevredenheidsonderzoek
Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom horen wij graag hoe je jouw contact met discriminatieoost.nl hebt ervaren.
Wij stellen het op prijs als je ons tevredenheidsonderzoek – al dan niet anoniem – in wilt vullen. Bij voorbaat dank.

    Lees hier de privacyreglement